4 thoughts on “**Chap 269** – DÌ TÔI LÀ MỘT TEEN GIRL

  1. Đây sẽ là chap siêu dài và kể một cách rất tường tận ngày thứ 5 hôm đó, một kiểu tả rất khác biệt. Giá cao vì mình đảm bảo đó là sự trải nghiệm vô cùng mới dành cho anh em, thế nên mong mọi người hiểu. Chắc chắn sẽ cực đặc biệt so với các lần trước đây. :D
    Duy so deep :boss:

Leave a Reply