12 thoughts on “**Chap 211** – DÌ TÔI LÀ MỘT TEEN GIRL

  1. Duy ơi còn 7 xu thì phải nàm nao bây giờ? Từ ngày Duy tăng giá là cứ dự kẹ xu lẻ lẻ không hà :(

Leave a Reply