14 thoughts on “**Chap 194** – DÌ TÔI LÀ MỘT TEEN GIRL

  1. ông duy viết truyện lâu vãi chưởng
    đọc full bộ có gần tuần mà ông viết 5 năm trời
    chắc 5 năm nữa quay lại đọc thì mới xong :D :D :D

Leave a Reply