18 thoughts on “**Chap 191** – DÌ TÔI LÀ MỘT TEEN GIRL

    • Thực ra đọan đầu mỗi chap mình lúc nào cũng muốn làm màu chút đỉnh, kiểu giọng hơi “ta đây” một chút, đọc lại đoạn đầu các chap gần đây mình cũng thường làm thế. :) :)

Leave a Reply