6 thoughts on “**Chap 188** – DÌ TÔI LÀ MỘT TEEN GIRL

  1. Chắc tôi giết ông duy ghê làm tụt hết cảm xúc làm mất cơ hội này bảo đảm không có lần sau nữa đâu

Leave a Reply