9 thoughts on “**Chap 184** – DÌ TÔI LÀ MỘT TEEN GIRL

  1. Nếu không thích bà chị dó ở chung tại sao lại ko nói vs ba mình lun đi tự nhiên đi tỏ thái độ như sậy giống mấy thằng sửu nhi quá

    • Chuyện đã xảy ra rồi chứ không phải là đang xảy ra, với lại bạn nghĩ Ba mình chắc sẽ nghe? Chưa kể có nhiều tình tiết mà sau đó mới được tiết lộ chứ không phải chị Jelly ngay từ đầu đã là sự lựa chon của Ba để thay thế cho Dì Linh thời gian đó đâu. ^^

Leave a Reply