5 thoughts on “**Chap 179** – DÌ TÔI LÀ MỘT TEEN GIRL

  1. Đọc chap này thấy lạ nha hồi lúc mới đọc thánh duy có nói dì linh sinh năm 85 mà đọc đến chạp này lại hơn có 6 tuổi ảo diệu.

Leave a Reply