16 thoughts on “**Chap 145** – DÌ TÔI LÀ MỘT TEEN GIRL

    • -Số xu bạn nạp bao nhiêu, sử dụng bao nhiêu đều có trong phần THỐNG KÊ CHI TIÊU nằm bên cạnh khung ĐĂNG NHẬP đầy đủ hết, huống hồ mình thấy 144 bạn còn chưa trả nói chi tới 145. Lần gần nhất bạn nạp là 20k cách đây 2 tháng, lúc đó bạn có dư 4 xu nên tổng sẽ là 24 xu và bạn đã dùng tất cả xu này để trả cho các chap 140,141,142,143 rồi còn đâu.
      -Nói mới để ý có hai chap 135 và 136 bạn đã trả xu rồi, nhưng vì sau này web reset database và mình cũng có thông báo là xu của những ngày đó đã được hoàn trả lại do lỗi nên các bạn phải tiến hành dùng xu đã hoàn lại để trả lại cho các chap chưa trả từ 132 đến cuối, trong trường hợp của bạn là hai chap 135 và 136 vậy mà bạn vẫn không làm nhỉ.

Leave a Reply