17 thoughts on “**Chap 139** – DÌ TÔI LÀ MỘT TEEN GIRL

    • Mình thông báo thẻ sai vào mail ngay từ khi bạn vừa nạp luôn mà vẫn chẳng thấy bạn sửa. ^^ nếu được thì inbox vào page đi để từ nay nếu sai thẻ mình còn dễ xử lý.

Leave a Reply