35 thoughts on “**Chap 131** – DÌ TÔI LÀ MỘT TEEN GIRL

  1. Nhanh gê cư phát huy.kaka.cho anh hỏi cái này với tiến độ viết như bây giờ thì đến năm anh gần 40t liệu chú duy đã viết xong chuyện chưa.liệu chú con tâm huyết để đi hêt câu chuyện không??

  2. Duy cho hỏi muốn đọc lại từ đầu ở web này thì đọc ở đâu? Trc đọc ở chỗ khác, nhưng giờ muốn đọc chính thống để ủng hộ tác giả ^^

  3. Theo mình nghĩ 1 ngày ở trong chuyện mà duy viết.đa bằng nửa tháng của đời sống hiện tại thì anh nghĩ sẽ phải rất lâu nữa mới đến hôi kết của chuyện phải không?mọi người thì anh không biết những anh thì chu duy còn viết thì anh còn đọc.

  4. Chap này lâu quá rồi ad ơi, xin ad cải thiện tốc độ ra chap dùm nhé
    Bỏ cả tuần mà quay lại cũng chỉ thêm được vài chữ. Thật là nản quá ad ak

Leave a Reply