22 thoughts on “**Chap 129** – DÌ TÔI LÀ MỘT TEEN GIRL

  1. Gần hết 1 chap quần qua quần lại mỗi chuyện về nhà chưa xong… Gọn văn lại tí đi bạn ơi… Bạn muốn câu dài truyện thì có nhiều cách chứ như thế này nản chả muốn đọc

  2. Đúng là nội dung tiến triển chậm quá e.
    Rút gọn nội dung lại xíu. Và chịu khó úp nhanh hơn. Đọc giờ thấy nản hơn xưa nhìu

  3. Ai đang đọc mà thấy lâu điểm danh đi.
    Biểu tình
    kêu anh duy viết cái đoạn ấy ấy vs linh kích thích cái.đang chán tết

Leave a Reply