31 thoughts on “**Chap 128** – DÌ TÔI LÀ MỘT TEEN GIRL

  1. Nếu đã viết truyện thu tiền thì phải làm cho tử tế, 1 tuần zời truyện thì ko viết, làm 3 cái sự kiện tè le

Leave a Reply